Historia wojen

Co jakiś czas eŚwiatem wstrząśnie prawdziwy kataklizm. Dziesiątki państw walczą po obu stronach barykady, a bitwy i battle herosi przechodzą do historii. W tym rozdziale będzie mowa o tym co miśki lubią najbardziej – mianowicie, wojnach światowych.

  1. I Wojna światowa
  2. II Wojna światowa
  3. III Wojna światowa
  4. IV Wojna światowa
  5. V Wojna światowa


  I Wojna Swiatowa:


Geneza wojny:

Sytuacja w Europie Środkowej w dobie nietrwałych sojuszy daleka była od stabilizacji. Czechy dokonały zaboru Słowacji nie bronionej przez żadne MPP i posiadającej siłę ludzką w liczbie kilkudziesięciu graczy. Same Czechy również nie należały do potęg, dlatego ich słowackie zdobycze szybko padły ofiarą najazdu Węgrów. Węgry w owym czasie były państwem przeciętnym. Dość liczne w porównaniu do innych państw, ale z kolei o wiele słabsze od światowych potęg. Jednak to nie Węgry były beczką prochu od wybuchu której wszystko się zaczęło. Sąsiednia Rumunia była wówczas najpotężniejszym krajem eRepublik. Kraj adminów posiadał najliczniejszą i najbardziej wyskillowaną kadrę wojowników, która była samodzielnym panem regionu. 4 kwietnia 2008 roku Rumunia połączyła się z Mołdawią. Było to w pewnym sensie odzwierciedlenie realnych tendencji obu narodów. Mołdawia pod silnym rumuńskim zwierzchnictwem miała możliwość bezpiecznego rozwoju. Dla takiej potęgi było to zdecydowanie za mało. Miesiąc później Rumuni wysunęli roszczenia pod adresem Ukraińców. Przedmiotem sporu były Bukowina i Besarabia – regiony kilkadziesiąt lat wcześniej należące do państwa rumuńskiego w realu. Ukraińcy odrzucili rumuńskie ultimatum, co spowodowało atak z ich strony. W ciągu kilku dni cała Ukraina znalazła się pod okupacją rumuńską. W ten sposób Rumuni zbudowali imperium umożliwiające im atak na kolejne sąsiednie ziemie.

22 sierpnia powstał ATLANTIS. Nowy sojusz był bardzo agresywny właśnie ze względu na obecność w nim największych potęg w tym także Rumunii. 4 dni później zagrożone ekspansją kraje reszty świata utworzyły PEACE GC. Rumuni uznali to za prowokację i zamierzali uderzyć na nowo powstały sojusz zanim ten zdoła uformować się, by stanowić jakąś realną siłę.

Przebieg wojny:

Wybór padł na Węgrów, którzy kontrolowali Słowację i są wyjątkowo nielubiani przez Rumunów (ich wzajemne relacje w realu można porównać do polsko – niemieckich lub polsko – rosyjskich). Rumuński prezydent w oficjalnym oświadczeniu wcale nie krył jakie są prawdziwe intencje jego pobratymców:

„We all play this game because of our desire for fun, we have fun by winning, we win by recovering our territories that are now part of Bulgary, Cadrilaterul and Ukraine, parts of Bucovina. With this package we will have also Hungary, many of you are expecting this. We will recover these territories through any means necessary!” Rumuni zdecydowali się na szybki ruch także ze względu na głosowane MPP. Była okazja uderzyć na Węgry, które były pozbawione ochrony w pierwszej fazie działań. Pierwszego dnia nastąpił atak z terytorium Ukrainy na ziemie słowackie pozostające pod okupacją węgierską. Mimo zwycięstwa i zajęcia Wschodniej Słowacji siły węgierskie przy pomocy korpusów z państw pokazały, że Rumunia nie ma co liczyć na łatwe zwycięstwo.Kolejnego dnia walk, już 3 prowincje węgierskie znalazły się pod ciężkim ostrzałem Rumunów. Zaatakowano Północne Węgry, Północną Wielką Nizinę i Południową Wielką Nizinę. Dzięki wsparciu korpusów PEACE, tanki ATLANTIS zdołały zając tylko Południową Wielką Nizinę. Mimo to inicjatywa nadal znajdowała się po stronie Rumunii.

W trzecim dniu cały świat wstrzymał oddech. W ogniu walk znalazło się aż 5 węgierskich regionów. Dzięki ofiarności korpusu PEACE udało się obronić wszystkie regiony, co spowodowało falę radości wśród Madziarów. Po raz pierwszy też Rumunia poniosła tak wielką klęskę – nie przebiła się przez zorganizowaną obronę we wszystkich atakowanych regionach. Działania wojenne przerwał… bug. Na dwa dni admini wyłączyli serwery w celu usunięcia awarii. Udana obrona pozwoliła Węgrom wyprowadzić kontruderzenie. By rozproszyć rumuńską obronę zaatakowano możliwie największą liczbę regionów. Wyprowadzono kontrę na 5 regionów w tym 2 rdzennie rumuńskie. Tankowanie PEACE miało na celu zdobyć region Maramures by upokorzyć Rumunię, ale odsiecz ATLANTIS skutecznie uniemożliwiła ten ruch. Zmobilizowani Rumuni obronili wszystkie regiony co pozwoliło im odzyskać inicjatywę w wojnie. W kolejnym dniu podobnie postąpili Rumuni – rozproszyli obronę węgierską wykorzystując rozluźnienie w szeregach armii wroga oraz wylot części korpusów PEACE z terytorium Węgier. Zajęli 4 spośród 5 atakowanych regionów w tym stolicę Węgier – Budapeszt. Wydawać by się mogło, że koniec Madziarowego państewka jest już bliski. I wtedy wkroczyli… admini. Z powodu błędów w grze i przygotowań do wprowadzenia wersji v1, serwery zostały wyłączone. W ten sposób dobiegł końca pierwszy konflikt w tej grze, w którym wzięły udział wojska większości istniejących wówczas państw. Jeszcze nikt wtedy nie przypuszczał, że główna oś konfliktu (Węgry – Rumunia) będzie stanowić zarzewie konfliktów w przyszłości.

Skutki wojny:

Śmiało można stwierdzić, że WWI była pierwszym współczesnym konfliktem tzn. walczyły

bloki, które dziś rywalizują ze sobą w prawie niezmienionym składzie.Głównym celem wojny jest rozwiązanie problemów jednych kosztem drugich. Niestety WWI (podobnie jak ta w realu) niczego nie rozwiązała. Rumunia, która zajęła większość Węgier nie zaprzestała swoich podbojów i zamierzała je kontynuować w kierunku wschodnim. Podobnie myślały inne kraje ATLANTIS. Z kolei w społeczeństwie węgierskim pojawiła chęć zemsty. Z racji niechęci do rumuńskich okupantów na Węgrzech doszło do wysypu graczy. Ciężko nazwać to babyboom’em, ale Węgry znacznie zwiększyły swoją populację. Wkrótce wzmocnione powrócą do naturalnych granic i staną się jedną z głównych sił w eRepublik. Dwa wrogie sobie bloki zintensyfikowały działania, a konflikt z czasem zaczął rozlewać się na kolejne kraje eRepublik.


II Wojna Swiatowa


I Wojna Światowa nie rozwiązała żadnych spornych kwestii. Co gorsza (?) jeszcze bardziej je skumulowała. Zmiany w wersji v1 gry oraz większa populacja eRepublik spowodowały zmianę sposobu prowadzenia wojen. O ile w becie niewielka grupa tanków była w stanie zając cały wrogi kraj, o tyle w v1 zdecydowanie większy nacisk położono na sojusze. Możliwość podpisywania MPP dawała szansę małym krajom na przetrwanie dzięki pomocy graczy z krajów silniejszych. Mimo to mocarstwa nie zamierzały rezygnować z planów podbojów kolejnych państw.

Geneza wojny:

W tym czasie, na świecie panowały dwa sojusze – ATLANTIS i PEACE. Wszystkie inne podlegały kurateli tych obu. W listopadzie 2008 roku Argentyna rozpoczęła starania o akces do ATLANTIS. Spowodowane było to agresywnością silniejszego sąsiada – Brazylii. Miesiąc później Argentyna podpisała MPP z USA, UK, Szwecją i Rumunią – ówczesnymi filarami ATLANTIS. Front argentyński był ważnym epizodem tej wojny, ale zdecydowanie najważniejsze rzeczy działy się w Europie. ATLANTIS był sojuszem agresywnym. Zuchwała Szwecja, która wówczas zajęła Niemcy rządzone przez Polaków oraz Rumunia mieszały się w sprawy dotyczące całego kontynentu. Pewne było, że tak silne stronnictwo posiadające wsparcie największych potęg oraz kilku innych mniejszych państw rozpocznie ekspansję terytorialną. Wybór padł na Francję. Otoczona przez Hiszpanię, UK, USA, Kanadę oraz Szwecję z ziem niemieckich nie miała najmniejszych szans na utrzymanie swojego terytorium. Francja od początku należała do PEACE, a więc mimo braku zatargów z krajami ATLANTIS znajdowała się na liście do odstrzału.

Przebieg wojny:

Plan ataku na Francję nosił kryptonim ‚French Toast’. Oto jak wyglądał on w praktyce:

Hiszpania miała uderzyć na południowy obszar Francji, a UK, USA i Kanada miały dokonać zamorskich najazdów na zachód i północ kraju (istnieje możliwość bezpośredniego ataku na ziemie francuskie zza oceanu). Dodatkowo Szwecja z ziem niemieckich i dywersja szwajcarska. Wydawać by się mogło, że plan został opracowany idealnie, a Francja za kilka dni zniknie z map świata. Niestety… Pierwsze kilka dni działań to zwycięstwa ATLANTIS. Wszystkim krajom udało się zdobyć przyczółki na terytorium wroga. Francuzi zostali przyparci do muru. Jednakże nie byli sami. Włosi, którzy również należeli do PEACE rozpoczęli blokadę Hiszpanii. Kraj atakowany nie może wypowiedzieć bitwy na innym froncie, dlatego kosztem odpierania ataków włoskich zatrzymano ofensywę na Francję. Podobna rzecz miała się z USA. USA zostało zablokowane przez Portugalię. Taki obrót spraw pozwolił Francuzom na rozpoczęcie kontrofensywy. Pomoc PEACE i odparcie ataków pozostałych państw ATLANTIS ostatecznie umożliwił Francji odzyskanie całości swoich terytoriów. Warto wspomnieć również o froncie argentyńskim. Na południu słaba Argentyna dzielnie blokowała Indonezję atakując jej posiadłości w RPA. Jednakże wspólna ofensywa brazylijsko – indonezyjska pod koniec wojny, a także brak pomocy ze strony państw zmusił Argentynę do podpisania kapitulacji. Rozzłoszczeni obywatele tego państwa zdecydowali, że w obliczu biernej postawy sojuszników opuszczą ATLANTIS. W lutym secesja stała się faktem.

Skutki wojny:

Skutków tej wojny jest bardzo wiele i kształtowały (niektóre nadal kształtują) najbliższe nam wydarzenia polityczno – gospodarcze. – okazanie militarnej slabości ATLANTIS. ATLANTIS posiadający przytłaczającą wówczas przewagę ognia uległ słabszemu sojuszowi. Teoretycznie doskonały plan został zrealizowany w sposób karygodny. Brak koordynacji na szczeblu najwyższym dowództwa ATLANTIS i spory pomiędzy samymi członkami sojuszu – to wszystko spowodowało, że zamiast triumfalnego spacerku po Francji skończyło się na wstydliwej porażce. – rozlam w sojuszu, Rumunia i kraje europejskie ATLANTIS podążyły własną drogą, a USA, UK i Kanada stały się biernymi członkami sojuszu. Były to pierwsze oznaki przyszłego rozłamu i końca ATLANTIS. Odejście Argentyny było poważnym ostrzeżeniem. I to co najważniejsze: – aktywacja przez Kanade i USA MPP Francji.Ostatni skutek brutalnie zemścił się w przyszłości i po zmianie sytuacji geopolitycznej umożliwił państwom PEACE inwazję na Amerykę Północną.’French Toast’ pokazała, że strona konfliktu mająca nóż na gardle ma zdecydowanie większe morale i stopień organizacji niż rozluźniony wcześniejszymi zwycięstwami przeciwnik.

Po IIWŚ oczy polityków i obywateli na całym świecie zwróciły się ku Azji. Olbrzymie połacie rosyjskiej, chińskiej i indyjskiej ziemi były pod kontrolą dwóch sypiących się imperiów – Norwegii i Pakistanu. Państwa te były zbyt słabe by utrzymać swój stan posiadania, dlatego sąsiedzi coraz częściej decydowali się na zabór poszczególnych ziem. Pierwszym celem PEACE stał się Pakistan. Indonezja, Iran i Chiny w bardzo szybkim tempie zajęły całość ziem pakistańskiego państwa ograniczając jego zasięg wyłącznie do jednego rdzennego regionu. Klęska Pakistanu znacznie skomplikowała sytuację Norwegii będącej w posiadaniu rosyjskich regionów. Norwegia nie tyle co przejęcia ziem, bała się pTO. A takie niebezpieczeństwo pojawiło się ze strony Irańczyków i rozrastającej się mniejszości rosyjskiego pochodzenia. W dobie braku obywatelstw TO było potężnym narzędziem walki pomiędzy wrogimi obozami o czym przekonamy się później. W tym samym czasie wybuchły RW w WSR i w rejonie Nadwołżańskim, które zakończyły się sukcesem. Odrodzona Rosja natychmiast zawarła sojusze z czołowymi państwami PEACE. Taki zwrot biegu wydarzeń zaniepokoił sąsiednią Rumunię okupującą ziemie ukraińskie. Zawarto tajny pakt pomiędzy Norwegią i rumuńskim rządem dotyczący ochrony norweskiego kongresu przed elekcją doń cudzoziemców. Akcja antyTO zakończyła się powodzeniem, ale mimo wszystko Rosjanie nadal dążyli do odzyskania całości swoich ziem. W obliczu takiej sytuacji Rumuni postanowili dokonac TO Rosji i wcielic jej regiony za pomocą ustawionego prezydenta. Tak też się stało po najbliższych wyborach prezydenckich. Rumuński kandydat zdobył większośc głosów i kolejno poddawał regiony należące do Rosji atakującym wojskom rumuńskim. Dzięki temu Rumunia weszła w posiadanie WSR i kilku kluczowych prowincji rosyjskich. Na początku lutego Rumunia wypowiedziała wojnę Iranowi – pogromcy Pakistanu i współpracującym z Węgrami państwem. W ramach odwetu Irańczycy, Węgrzy i Indonezyjczycy postanowili przejąc rumuński urząd prezydenta. Jednkaże szybka mobilizacja obywateli innych państw pozwoliła obronic kraj przed przejeciem wroga.

Rozzłoszczeni Rumuni wypowiedzieli wojnę Indonezji, ale to nie oni zaatakowali pierwsi. Wywołane w rosyjskim regionie RW i blokada Węgier umożliwiły Indonezji skuteczny atak na WSR. Jednakże to Rumunia dysponowała w tamtym czasie największą siłą uderzeniową i szybko przeszła do kontrataku. Odbito WSR i rozpoczęto zwycięski pochód przez terytorium Chin i Indii. Celem głównym do którego realizacji dążyli Rumuni było odbicie z rąk indonezyjskich Karnataki – regionu rdzennie indyjskiego, w którym znajdowały się jedyne złoża high iron Indonezji. Zdobycie tego regionu spowodowałoby upadek gospodarki tego kraju. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż nikt w ówczesnym czasie nie był w stanie zatrzymac Rumunii. Każdego dnia padały rekordy dmg i wygrywanych bitew. Rumunia była w stanie wygrac 6 bitew dziennie (RW, bitwy z Indonezją, Rosją, Chinami). I nagle wszystko się zatrzymało… Tuż przed bitwą o najważniejszy region dla znaczenia całej kampanii ofensywa uległa załamaniu. Byc może były to błędy w grze, byc może cheat’erstwo. Rumunia w szybkim czasie utraciła możliwośc równej walki, dzięki czemu PEACE mogło przejśc do kontrataku. Indonezja w szybkim tempie posuwała się na północ odbijając tereny Chin i Indii. W Europie dywersja węgierska przybrała na sile. Węgrzy za pomocą Ukrainy blokowali Rumunię. W owym czasie po raz pierwszy Polska wkroczyła na arenę działań. Rumuni oddali Polakom część terytoriów ukraińskich i węgierskich co uniemożliwiło Węgrom ich blokowanie – Polska okupowała Hungarię Swap regionów nic nie dał. Wkrótce i my zostaliśmy wyparci, a Rumunia ostatecznie została pozbawiona okupowanych ziem. Symboliczny koniec kampanii został przypieczętowany utratą WSR.

Kampania azjatycka była niewątpliwie wydarzeniem, które elektryzowało całe ówczesne społeczeństwo polskie. Dołączyłem do gry w owym czasie i pamiętam doskonale, że kto zdrów i pełen sił leciał do Rumunii by walczyc i nabijac rangę. Walki z PL były wówczas zjawiskiem tak rzadkim, że dziś jest to nie do pomyślenia. A co do samej kampanii to w pełni pokazała rozbicie ATLANTIS. Chociaż był to moment kiedy PEACE stał na krawędzi zagłady to nasz sojusz całkowicie zignorował kiełkujące przyczyny przyszłych klęsk. USA, które próbowało ratowac Rumunów zaatakowało rosyjskie regiony, ale był to spóźniony atak tuż przed utratą WSR. Ciężar całej wojny spoczywał na Rumunii. Niewielka polska pomoc, w obliczu przewagi Węgrów i naszej militarnej słabości była tylko odłożeniem nieuchronnego smutnego końca. Od momentu zakończenia kampanii w Azji datuje się początek dominacji PEACE na eGlobie i koniec potęgi Rumunii. Indonezja i Węgry stały się decydentami na skalę światową. ATLANTIS stał się sojuszem papierkowym. Zero jakiejkolwiek współpracy na szczeblu chociażby lokalnym. Kilkanaście dni później sojusz został oficjalnie rozwiązany.


III Wojna Światowa


Geneza wojny:

Po wyparciu Rumunii z Azji i zamknięciu jej w rdzennych terytoriach, nowymi mocarstwami zostały Węgry i Indonezja. Węgrzy całkowicie kontrolowali sytuację w Europie. Dzięki podpisanym sojuszom i okupowanym ziemiom na obszarach kilku państw Starego Kontynentu (Ukraina, Rosja, Niemcy) byli gwarantem panowania PEACE w regionie. W Azji dominowała silna Indonezja, która na stałe utrwaliła swój stan posiadania w Indiach (Karnataka z high regionem) i gościła na terenie Rosji (słynny Western Siberia Region) i Chin.Dla ATLANTIS były to naprawdę ponure czasy. Nie dosyć, że skopano nam solidnie dupska to doszło do rozłamu wewnątrz sojuszu. Znudzeni Szwedzi postanowili rozruszać trochę atmosferę atakując razem z Polską Niemców- de facto sojuszników. Babyboom i udana kampania tamtego okresu spowodowały, że Polska po raz pierwszy zaczela byc traktowana jako powazny gracz na arenie miedzynarodowej. Wcześniej słynęliśmy tylko z grupy dzielnych wojaków latających po świecie lub voterów pomagających w TO (wątpliwa sława). Wówczas świat po raz pierwszy zobaczył potencjał drzemiący w naszym kraju i przekonał się, że nie ma z nami żartów. Niestety szybka interwencja Włoch i Węgier z okupowanych terenów Austrii szybko spowodowała, że dużo biedniejsi, ale za to liczniejsi wróciliśmy do swoich rdzennych terenów.Nie lepiej było z innymi naszymi sojusznikami: USA spało, Rumunia leżała pokonana, a inne państwa były zbyt słabe by coś zmienić. W związku z tym apetyty PEACE były bardzo duże. Zapragnęli dokonać rzeczy niemożliwej- uderzyć na Amerykę Północną. Obszar uchodził za niezdobyty z racji trudnego dostępu (tylko kilka regionów europejskich i azjatyckich ma możliwość desantu) oraz siły USA, która choć była podważana to jednak była zwiększona o potencjał wszystkich sojuszników.

Sytuację naszego bloku skomplikowało formalne rozwiązanie sojuszu i zdrada UK. UK w zamian za szpital Q5 oraz regiony bogate w złoża high umożliwiło Węgrom przejście na tereny Kanady i USA. Ponadto na niekorzyść Klonów i Jankesów działał fakt aktywowanych podczas operacji ‚French Toast’ oraz kampanii rumuńskiej MPP. Mowa tutaj o MPP Rosji, Francji i Portugalii. A ówczesny system MPP był zupełnie inny niż obecny. Koszt podpisania MPP był śmiesznie niski oraz nie istniała konieczność ich przedłużania. Krótko mówiąc- ówczesny system jeszcze w większym stopniu preferował obrońców. I tak otwarte w przeszłości i niezakończone wojny po odwróceniu ról na światowym teatrze, okrutnie zemściły się na ATLANTIS, a raczej na krajach, które do niego należały.Jednocześnie na Dalekim Wschodzie Japonia pod pozorem wojny treningowej oddała Indonezji region Kyushu stanowiący pomost do inwazji na Hawaje.

Tak wyglądała mapa sytuacyjna:

Na Kanadę mogła uderzyć Francja z MPP i Węgry. Na USA mogła uderzyć Francja z MPP, Rosja z MPP, Portugalia z MPP i Indonezja- samotna co prawda, ale będąca wówczas u szczytu swej potęgi. Krótko mówiąc- wielki zonk. Sytuacja była o tyle komiczna, że UK które również chciało zaatakować było połączone z naszym blokiem sojuszami. Jankesi i Klony  mieliby  szanse gdyby walczyli ze swoimi MPP odpierając ataki pojedynczych państw PEACE. Niestety w momencie gdy aktywne były MPP, a PEACE dublował nasz blok w damage’u klęska była pewna.

Przebieg wojny:

Wojna zaczęła się od ataku Rosji na Alaskę. Kolejnym krokiem był atak Francji na Kanadę. W szybkim czasie do inwazji dołączyły się Węgry i Indonezja. Wróg był w komfortowej sytuacji. Wypowiadał po kilka bitew jednocześnie skutecznie rozdzielając dmg. Stało się jasne, że wojna będzie ciężka i długa, a także nie potoczy się bez poważnych strat z naszej strony. Kanada i USA nie potrafiły powstrzymać silnego naporu wroga. Oba państwa traciły region po regionie, aż w końcu padło Ontario- kanadyjska stolica. Stan załamania sięgał zenitu, bo wydawało się, że walec PEACE jest nie do zatrzymania. Co gorsza nasz sojusz nie potrafił pozbierać się do kupy. Działania PEACE były w każdym rejonie świata perfekcyjnie zaplanowane. EDEN nie miał swojej głównej kwatery, FORTIS istniał tylko na papierze. Dramat.

Ofensywa postępowała, ale trwała dość długo z racji rozległości USA. Kilkadziesiąt regionów do zdobycia, które de facto nie były oddawane za darmo było dość mozolnym zajęciem nawet dla takiej potęgi jaką było PEACE. W końcu EDEN próbując odciągnąć dmg od terenów USA rozpoczął bloki w Europie. Rumunia uderzyła na Ukrainę (wówczas marionetkę Węgier), Hiszpania na Francję, a Norwegia i Finlandia na rozpędzoną Rosję. Dzięki temu Amerykanie złapali drugi oddech i przejęli inicjatywę powoli odbijając zajęte terytoria – pojawiło się światełko w tunelu. Ponadto po raz pierwszy świat przekonał się, że PEACE jest do zatrzymania – nie tyle siłą co sprytem i rozsądnym planowaniem. Niestety dzięki swapom regionów na pole bitwy wkroczyła słaba Kolumbia będąca proPEACE. Jej ataki miały jeden cel – zabrać USA inicjatywę. I tak się stało, Amerykanie utracili inicjatywę i znów zostali przyciśnięci do muru. Ponadto co gorsza inicjatywę utraciły państwa, które wykonały serię bloków, by ratować USA. W wyniku tego Rumunia utraciła Mołdawię na rzecz Ukrainy, a Francja uderzyła na Hiszpanię.

Wojna, która trwała od kilku miesięcy dała się we znaki obu walczącym stronom. PEACE mimo swej przewagi zorientował się, że chociaż większość USA i cała Kanada są pod jego okupacją to droga do zakończenia wojny jest jeszcze długa. PEACE stanął przed największym i najważniejszym wyzwaniem tej wojny – zająć amerykańską stolicę, którą wówczas była Floryda. Potężny region z DSem i szpitalem Q5 posiadającym 9 000 mieszkańców – na ówczesne realia forteca nie do zdobycia. Sam koszt bitwy to kilka tysięcy gold, a należało doliczyć także koszt tankowania na wielką skalę by zbić mur i zneutralizować dmg obrońców. Portugalia, która miała dokonać tego ataku, nie uległa presji sojuszników i wycofała się z wojny podpisując z USA pokój.

Jednocześnie w Europie Hiszpania została całkowicie zaanektowana przez Francję i Brazylię. Upadek Asturias – naszego regionu high iron był dniem klęski całego sojuszu. Był to równie mroczny dzień jak dzień upadku Ontario. PEACE miażdżył nas i poza okresami, kiedy chwilowo mieliśmy inicjatywę nie odnosiliśmy większych sukcesów na żadnym froncie.

Wszyscy obywatele na całym świecie czuli, że PEACE jest już bardzo blisko zwycięstwa. Każdy zastanawiał się: kto będzie kolejnym celem? Czy to będzie Polska? Chorwacja? Jednak wtedy w czasie tej euforii PEACE i dramatu EDENu, nikt nie myślał, że kolejne tygodnie zmagań przyniosą rozstrzygnięcia, które zadziwią wszystkich…

Nie bez powodu powiadają, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Niekwestionowana dominacja PEACE na każdym froncie powodowała, że z coraz większą zuchwałością rozpoczynał działania w kolejnych rejonach świata. I tak Turcja uderzyła na Grecję (mimo uaktywnienia 15 MPP), a prawdziwą zgrozę wzbudził zorganizowany atak Węgier i Serbii na Chorwację.Co prawda Chorwacja miała po swojej stronie EDENowskie MPP, ale Węgry były wówczas u szczytu swojej potęgi, a Serbia właśnie rzuciła na pole walki swój dojrzewający babyboom. Agresorzy na tylko te dwie bitwy wydali 14 000 gold przy chorwackich wydatkach rzędu 4 000 gold.  Chorwacki rząd i skarbiec długo dochodziły do siebie po tej bitwie.

Ciężar wojny znów przeniósł się do Ameryki Północnej, gdzie powoli zmieniały się koleje wojny. Część agresorów uznała, że w pełni wystarczają im dotychczasowe zdobycze, a dalsze kontynuowanie ofensywy nie ma sensu. Z kolei Rosja, z prezydentem parterem na czele zapowiedziała walkę do samego końca bez względu na koszty. Na tej płaszczyźnie doszło do konfliktu pomiędzy agresorami. Naciskana przez Rosję i Indonezję Portugalia nie uległa presji i nie zaatakowała Florydy, wycofując się z wojny. Podpisanie pokoju USA – Portugalia potwierdzonego oficjalnym kontraktem na forum eRepublik odbyło się w atmosferze niesamowitego flejmu prasowego po obu stronach barykady. EDEN zarzucał USA zdradę, a agresywne koła dowódcze PEACE wystąpiły z zarzutami tchórzostwa pod adresem Portugalii. Ile w tym prawdy? Nie do końca wiadomo, bo Portugalia z wojny się wycofała, a mimo to USA toczyło walkę z resztą okupantów.

Wycofanie jednego agresora ułatwiło zadanie i USA przejęło inicjatywę, której z krótkimi przerwami już nie oddało do końca wojny. Mimo to wypędzenie okupanta zajęło dużo czasu i wiązało się ze znacznymi kosztami. Potrzeba było kilku bitew by odbić Kalifornię z rąk Indonezji (de facto udało to się tylko dzięki banowi prezydenta tego kraju), a także solidnego tankowania wojsk całego EDENu, by wypędzić Węgrów. W międzyczasie wyzwolono Kanadę w serii RW z dużym udziałem polskich grup bojowych i Hiszpanię. Symbolicznym końcem wojny była bitwa o Nunavut – ostatni obszar kontrolowany przez PEACE w Ameryce Północnej.

Skutki wojny:

III Wojna Światowa była niewątpliwie największym i najdłuższym konfliktem zbrojnym w historii eRepublik. Przez 4 miesiące codziennie odbywały się walki na frontach całego świata. Było to wydarzenie bezprecedensowe w porównaniu do wcześniejszych konfliktów. Przez 4 miesiące sztaby kierownicze całego świata dwoiły się i troiły, by powstrzymać wroga lub zniszczyć go do końca. Liczyła się każda bitwa, każdy punkt dmg.

Kilka słów o bilansie?

Ciężko powiedzieć, by PEACE tą wojnę przegrał, bo w końcu nie utracił żadnego regionu. PEACE tej wojny nie wygrał. Nie wygrać, a przegrać to dwie rożne rzeczy. Niestety skutki tej wojny były dla PEACE niekorzystne. Co prawda Węgrzy uzyskali w wyniku tych działań region Heilongjiang (słynne HelloKitty) i ugruntowali swoją pozycję militarną i ekonomiczną na eGlobie, ale cały sojusz poważnie odczuł skutki konfliktu.

Blok, który posiadał większy dmg, był liczniejszy i miał więcej ziem w posiadaniu poszedł w rozsypkę. Analogicznie jak ATLANTIS kilka miesięcy wcześniej. Proces rozpadu przyspieszył wzrost opłat MPP. 2 miesiące później z sojuszu zaczęły odchodzić pierwsze państwa, a w listopadzie blok przestał oficjalnie istnieć. Na jego miejsce powołano PHOENIX – twór złożony z większości państw PEACE pomniejszony o kilka zbędnych państw starego bloku. Tak jak Indonezja weszła do tej wojny jako mocarstwo, tak zakończyła ją jako państwo drugorzędne. Obecnie jest to kraj z piękną i burzliwą historią, ale no właśnie, tylko historią.

Jednocześnie końcówka wojny to czasy niesamowitej mobilizacji EDENu. Jeszcze w trakcie działań powołano do życia elitarną jednostkę Eden Military Corps (EMC) – jednostkę zrzeszającą najsilniejszych wojowników państw bloku. Kierownictwo EDENu przeszło całkowitą metamorfozę i z ospałego sztabu zamieniło się w świetnie zarządzaną i sprawną headquater.


IV Wojna Światowa


USA w Azji

Wszystko zaczęło się od pierwszego ataku na Kyushu (08.12.09) i zaciekłej słynnej obrony Japonii. Następny amerykański atak na Kyushu (13.12.09) był kluczowy, ponieważ Japonia wycofuje się z bitwy, Ameryka zajmuje terytorium bez walki i przeprowadza atak na indonezyjską kolonie tj. Fujin, która wróciła potem do Chin.

Następnym krokiem było zajęcie prowincji:

Zheijang, Jiangxi, Hunan, Chongqing, Sichuan, Tybet

Potem przyszedł amerykański atak na indonezyjskie kolonie w Chinach, Xinjiang i Guangdong.

Iran vs India

Iran miał problem, by stłumić bunt w jednej ze swoich kolonii. tymczasem Amerykanie zaatakowali i zdobyli w tym regionie Uttah Pradesh (HIGH GRAIN), potem zwrócili go Indii. Powstanie wybuchło też w West Bengal, ale wtedy, Iran był już dobrze broniony.

Wielka Brytania vs Belgia

Wielka Brytania (Junior) odniosła wielki sukces, Belgowie zostali pokonani i usunięci z mapy.

Bruksela i Flanders znajdowały się w ich granicach, pozostałe prowincje były pod okupacją Holandii.

Polska vs Niemcy

Wszystko zaczęło się 13 XII A.D. 2009, lub jak kto woli 754 dnia eRepublik

Sytuacja w eŚwiecie była podobna do panującej dzisiaj: wojny, wojny i jeszcze raz wojny. W Polsce do kongresu trafiła pewna ciekawa ustawa. Około 15 minut później Niemcy próbują się wzmocnić sojuszem z Indonezją (kończył się 30dniowy termin), Turcją (kończył się 30dniowy termin), Węgrami i Serbami.

Następnego dnia zaatakowaliśmy Mecklenburg-Western Pomerania, Brandenburg and Berlin i Saxony. Aktywne zostały 4 MPP: Turcja (uwikłana w wojnę z Grecją), Wielka (mała) Brytania, Rosja i Indonezja (oczekująca na przyszłe walki z USA w swoich Indyjskich koloniach).

Równocześnie w Polsce rozpoczął się wykopkowy Baby Boom. Cóż można uznać za lepszy pretekst do sprowadzenia nowych graczy niż inwazja na Niemcy? Sukcesy militarne i propagandowe sprawiły, że do wykopu dołączył też demotywatory. Pierwszy prezentował się tak:

15 XII, 756 eRepublik

Dzień zakończenia pierwszych trzech bitew wojny. Wyszliśmy z nich po trzykroć zwycięsko. Jest to początek rozbioru Niemiec. Niesieni glorią zwycięstwa dodatkowo odpieramy atak Argentyny w naszej zamorskiej kolonii Low Andes. W prasie panuję euforia, Uner wciąż (skutecznie) dodaje reflinki do kolejnych notek na wykopie.

Kolejny członek PHOENIXa udziela Niemcom pomocy militarnej – Brazylia, ale my również nie jesteśmy sami. Na wojnę szykują się Szwedzi i dość niespodziewanie Czesi.

16 XII, 757 eRepublik – 30 XII 771 eRepublik

To okres w którym skupiliśmy się na obronie zdobytych regionów. Dość zaskakującym posunięciem Prezydenta Cerbera było zaproponowanie pokoju w toczącej się wojnie. Zaskakującym nie było natomiast odrzucenie tej propozycji przez stronę Niemiecką. Cała sprawa zakończyła się kilkudniowym banem naszego prezydenta. Oficjalny powód to "treści rasistowskie", które później w magiczny sposób zmienił się w "spam". Powstało wiele artykułów, wysłano wiele ticketów i w końcu sprawa przycichła. Ban za treści rasistowskie. Głównym celem niemieckich działań okazało się Saxony, którego przyszło nam bronić trzykrotnie: raz, dwa, trzy + Mecklenburg-Western Pomerania. W tak zwanym międzyczasie, w niemieckim kongresie, została przedstawiona propozycja kolejnego sojuszu, tym razem z Litwą.

Polski Baby Boom przerósł oczekiwania wszystkich, co spowodowało poważne zmniejszenie się rezerwy żywności. Pojawiły się propozycję umieszczenia szpitala Q5 w Brandenburg and Berlin (high grain) aby zachęcić ePolaków do zakładania nowych farm i piekarni. Na chwilę obecną, szpitala brak. Ostatecznie obniżono podatek importowy który pozwolił na uregulowanie zapotrzebowania i cen żywności. Powstania które wybuchają w Peru ( Southern Low Amazon, Chimor, Northern Low Amazon, Lima ) kończą się sukcesem rebeliantów. Od teraz cała nasza uwaga może się skupić na froncie europejskim.

31 XII 772 eRepublik – 01 I 773 eRepublik

Ruszamy do ofensywy na całego. Najpierw zdobywamy: Saxony-Anhalt, Lower Saxony and Bremen, Thuringia by następnego dnia przenieść się do North Rhine-Westphalia, Hesse i chwilowo zatrzymać zajmując: Baden-Wurttemberg i Schleswig-Holstein and Hamburg. Daję to nam w sumie już 10 nowych regionów, w tym dwa z trzech bogatych w high grain.

02 I 774 eRepublik – 05 I 777 eRepublik

Holendrzy wypowiadają nam wojnę. W tym momencie rozrośliśmy się tak bardzo na zachód, że graniczyliśmy z nimi dwoma regionami. Co najmniej o jeden za dużo. Naraziliśmy się na blok i trzeba było coś z tym zrobić. W pierwszej kolejności wywołaliśmy powstanie wLower Saxony and Bremen. Tracąc jeden z granicznych regionów uniemożliwiliśmy skuteczne blokowanie. Zakończyło się to atakiem Holendrów w North Rine-Westphalia. Utrata inicjatywy była jednak chwilowa. Z pomocą przyszli nam Czesi, blokując Niemców wBavarii.

Po odbyciu 24h karencji spowodowanej blokiem Holendrów tym razem to my staramy się ich przyblokować wWalonii a do tego kolejny raz atakujemy Niemców w Lower Saxony and Bremen. Obie bitwy wygrywamy.

06 I 778 eRepublik – 09 I 781

Wielu obywateli budząc się rano 6tego Stycznia nie miało najmniejszego pojęcia co oznacza obecność Hiszpanii na terenach do tej pory przez nas zajmowanych. Otóż doszło do wymiany regionów. Zaraz zaraz… wymiana regionów? Przecież Hiszpania to nas sojusznik jakim cudem byli oni w stanie przejąć kontrolę nad naszymi nowymi zdobyczami? Szwajcaria! Tak, to wszystko dzięki Szwajcarii. 774 dnia eRepublik podpisaliśmy się pod sojuszem z tym krajem, natomiast Hiszpanie 3 dni później wypowiedzieli im wojne, co umożliwiło współpracę między Prezydentem Polski i Hiszpanii.

W tej sytuacji Holendrzy nie mają jakąkolwiek możliwości zablokowania i uniemożliwienia nam dalszej anihilacji Niemiec. Niemiaszkom kończą się regiony przyszedł więc czas na bardziej wymyślną strategię.

Parę godzin po zdobyciuBavarii, kiedy było już pewne, że bitwa wSaarland nie zostanie przez nas wygrana niemiecki Prezydent postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Plan był taki żeby wyczekać moment w którym zaatakujemy Rhineland-Palatinate i przed zakończeniem walk w Saarland poddać region. W rezultacie Niemcy "tracą" inicjatywę po przegranej w Rhineland-Palatinate i sekundy później odzyskują ją po udanej obronie w Saarland. Efekt końcowy możemy podziwiać tu. Plan nie powiódł się zupełnie a My stanęliśmy przed okazją do zakończenia wojny. Saarland – ostatni bastion niemiecki o który bitwa kończyła się o 03.30 zgromadził przed ekranami monitorów około 1000 polskich obywateli zalogowanych do eRepublik, mniej więcej połowę tej liczby przesiadującej na IRCu i NIEZLICZONE ilości tanków po stronie EDENU i PHOENIXa. Największa bitwa w historii ePolski zakończyła się naszym sukcesem. Niemcy zniknęły z mapy eŚwiata. Filmik z tej bitwy jest dostępny do obejrzenia tutaj, natomiast ze statystykami zapoznacie się (na przykład) tu. Na kilka dni przed wyborami do kongresu, Phoenix zorganizował odbijanie okupowanych terenów. Wybuchło 13 powstań, dwa z nich zakończyły się naszym niepowodzeniem. Saarland i Bawaria zostały odzyskane przez Niemcy.

Hiszpania vs Francja

Hiszpanie mieli strategię, która przewidywała nie wprowadzanie w życie MPP, które zostały podpisane przez Francję. Francuzi sporadyczne próbowali ataków i odzyskiwać swoje terytorium, ale wszelkie próby kończyły się bez rezultatu.

Turcja vs Grecja i Rumunia

Pierwszy atak w Turcji i jej 10 MPP i od razu zwycięstwo. Mur miał ponad 900k kredytów, ale w 10 minut rozbili tanki z Rumuni, które przebiły się do podziemi Marmary. Turcy zaatakowali Aegeon Islands aktywując dodatkowe 2 Greckie MPP (Australia i Belgia), teraz było 12 MPP po stronie Greków i 10 po stronie Turków . Oprócz ataku na Grecję, Turcja zaatakowała Izrael w Dystrykt Hajfa żeby zapobiec blokowanie przez Izrael. Interesujące jest to, że Izrael nie miał żadnych MPP! Potem Bułgarzy zdobyli region Marmara od Rumunów. Rumuni po tygodniu wrócili do punktu zero. Bułgaria została wyzwolona z całej okupacji. Na pograniczu Grecko Tureckim doszło potem do zaciętych walk zostało aktywowane kolejne MPP po obu stronach. Z każdego nowego ataku na Turcję, Grecja miała coraz większy problem, bo Turcy zaczęli uzyskiwać przewagę w wojnie.

Argentyna vs Peru

Jak tylko Polacy napadli na Niemców Argentyńczycy zaatakowali Peru chcieli ściągnąć Polaków z Kongresu Peru. Najpierw przejęła terytorium Chile Norte Grande, a potem zaatakowali na Peru (Polskę). Jednak Peruwiańczycy oprócz MMP z Polska, podpisane mieli MPP z Ameryką i Chorwatami. Mieli wtedy 3 MPP, Wkrótce Argentyna wycofała się, a Chile odzyskało swój teren.

Brazylia vs Australia

Po przejęciu Wenezueli na początku grudnia. Brazylia wyruszyła na wojnę do Australii, Brazylia szykowała się do szturmu na region Western of Australia (HIGH GRAIN , HIGH DIAMONDS). Brazylia atakuje bez MPP, a Australia po swojej stronie miała już wtedy 4 (Malezje, Polske, Grecje, Kanade) Następny atak w regionie Northern Territory ( HIGH DIAMONDS). Australia w międzyczasie wzmocnione dodatkowymi, MPP z Hiszpanią! Wykorzystując fakt ataków Brazylii w Australii Wenezuela odzyskuje część swoich prowincji. Potem Peru robi to samo.W ostateczności Brazylia całkowicie wycofała się z Australii.

USA w Azji

Na przełomie grudnia i stycznia doszło do najbardziej spektakularnych działań wojennych od początku trwania IV Wojny Światowej. W Azji znowu zawrzało Amerykanie postanowili dokonać zamiany regionów i zaatakowały ostatnie dwie prowincje Indonezji w Azji Karnatake twierdze z regionem high iron i razem z Chinami zaatakowały Madhya Pradesh. Kolejnym celem USA było zdobycie symbolu potęgi Węgier, bogaty w złoża metalu "Hello Kitty". Razem z Chinami zaatakowały ten region. Wróg przerzucił swoje wszystkie siły do obrony tego regionu, co pozwoli na chwilę oddechu Rumunom i Grekom. Phoenix w Heilongjiang obroniło wszystkie ataki mimo dużego zaangażowania Edenu twierdza została obroniona Rosja i Węgry przystąpili do ataku na Chińczyków i USA walczyli w Jilin i w Inter Mongolia.

Węgry vs Rumunia

Pod koniec grudnia Węgry zaatakowały Rumunie zdobywając 3 rejony kraju, wydawało się że jest tylko kwestią czasu zajęcie reszty regionów. USA atakując w Azji odciągnęło dmg Węgrów. Rumunia mogła w końcu odetchnąć i przystąpić do kontr ofensywy. Wkrótce potem odbiła wszystkie regiony i co więcej była bliska wykończeniu Bułgarii jednak skuteczne bloki Phoenix sprawiły że kolejny raz Bułgaria odetchnęła z ulgą. Serbia która wcześniej wykorzystała swapy na terenach bułgarskich pomogła odzyskać wszystkie prowincje.

Chorwacja vs Słowenia

Chorwaci wykorzystując zamieszanie na świecie zaatakowały od razu cztery rejony Słowenii walki toczyły się przeciw dwunastu państwom MPP, jednak to nie pomogło i Chorwaci zajęli Lower Carniola, Inner Carniola, Slovenian Littoral i Styria and Carinthia. Następnie poszedł atak na Prekmurje ostatnią prowincje. Słowenia na ponad tydzień zniknęła z mapy. Ostatecznie na parę dni przed wyborami Phoenix odbił 4 rejony.

Grecja vs Turcja

Turcja przejęła inicjatywę zdobyła Kretę i walczą dalej w Peloponnese. Tymczasem Izrael wciąż jest blokowany w Tel Aviv Center District. Największe walki trwały w Aegean Islands które przechodziły z rąk do rąk przez następny miesiąc. Grecja pod koniec stycznia uzyskała widoczną przewagę odparła atak Turcji a Izrael odzyskał okupowane terytoria na jakiś czas walki ustały widocznie wszyscy już mieli dość ciągłej walki.

Hiszpania vs Francja

Hiszpanie prowadzą swoją ofensywę na Francję i jej 9ciu MPP. Jednak do tego wszystkiego wtrąciły się Włochy, które zaczęły blokować Hiszpanów. Na niewiele to się zdało i wkrótce to i Włochy są atakowane. Podbicie wszystkich rejonów Francji wydawało się trudną operacją dlatego że Phoenix stara się przeszkodzić w działaniach EDENu.

Kiedy Hiszpanie przejmują w końcu Alsace, Lorraine, Burgundy, Aosta Valley powstaje wspólna granica z Polską. Okazało się to zbawienne dla obu krajów. Polska wymienia się regionami i odcina Hiszpanów od Włoch z kolei Hiszpanie odcinają Polskę od Holandii. Teraz można było przystąpić do kolejnej fazy czyli wyeliminowania Francji i Niemiec że świata. Zmasowany atak na kilka prowincji spowodował że Francji zostały 2 rejony ale nieoczekiwanie w walkę wmieszała się Wielka Brytania, która skutecznie ratowała żabojadów przez długi czas od wymazania z mapy.Junior (Wielka Brytania) popełniła jednak błąd zaatakowała Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Brytyjczycy byli na przemian blokowani przez te państwa. To był początek końca Juniora. Chwile potem stracili ziemie należące do Belgii.

Mimo tego że pod koniec stycznia Francja miała tylko 1 region to nie można było go zdobyć przed wyborami w styczniu poprzez bloki. Junior jeszcze namieszał bo Eden zapomniał go blokować i Francja odzyskała terytorium z którego potem zaatakowała Hiszpanów, do wszystkiego wmieszało się jeszcze USA które przygotowywało plan podbicia Juniora. Prowincje jedna po drugiej były odbijane z rak Hiszpanów, wtedy wkroczyła Polska i zajęła hiszpańskie tereny we Francji. Na chwilę można było odetchnąć, Hiszpanie po jakimś czasie uderzyły na Rejony francuskie odbijając je poklei, Ostatnią prowincją była Aquitaine, która została podbita w czasie ataku Peru na Brazylię, w trakcie walki we Francji Eden przystąpił do zmasowanego ataku na prowincje Wielkiej Brytanii.

Peru i Polska vs Brazylia

Niedawno co zakończyły się bitwy w Niemczech, a Polska przystąpiła do kolejnej ofensywy tym razem celem była Brazylia i region High Iron Peru na początku lutego zaatakowało region North of Brazil miała wtedy tylko MPP z Polską, a po stronie Brazylii stały najsilniejsze kraje Phoenix. Cerber ustępując ze stanowiska Prezydenta chciał zdobyć 3 region High. Pierwszy atak nie udał się, min. poprzez lagi wszyscy byli rozzłoszczeni tym faktem.

W tym czasie USA razem z Kanadą Szwecją i Norwegią podbijało Juniora. dwa dni później Peru zaatakowało kolejny raz miał być to atak odciągający dmg jednak dużo osób atakowało pełną mocą. Mimo że nie zdobyliśmy regionu Hiszpanie wykorzystując to zajęli ostatnią prowincje Francji. Trzeci atak też był zmyłką jednak udało się w końcu pokonać Brazylię, ale w regionie od razu wybuchło powstanie. Polska swapami dotarła do granicy North of Brazil i zaatakowała Peru. Polacy jak i sojusznicy nie spisali się tym razem, powstanie udało się i Brazylia odzyskała teren Na przełomie stycznia i lutego EDEN głownie USA ale też Kanada Norwegia i Szwecja przypuściły atak na Juniora. Spowodowane to było bezsensownymi atakami Wielkiej Brytanii i aktywowaniem kilku MPP. Takiej okazji EDEN nie mógł przepuścić. Sygnał do ataku dał atak USA na zachodzie. pierwsze ataki odniosły duży skutek i szybko zajęto 3 regiony, Kanada Szwecja i Norwegia skupiły swoje działania na północy atakując miedzy innymi Szkocję i okalające regiony, w tym samym momencie Polacy atakowali NoB. Potem zaczęły się schody nie było łatwo dojść do Londynu bo regiony przechodziły z rąk do rąk. Decydujące starcie o Londyn odbyło się po ponad 2 tygodniowej walce i niestety zakończyło się porażką EDEN w stosunku -5,381,540dmg do 7,129,725dmg. Junior w momencie tego starcia posiadał 3 razy więcej sojuszników niż USA, ponadto od wielu tygodni ludność przenosiła się do stolicy tworząc duży mur. Po tej przegranej podpisano pokój,a USA wycofało się z walki oddając wszystkie zdobyte wcześniej tereny, podobnie uczynili inni.

Serbia w Azji

W momencie zamieszania z Juniorem Serbia wraz z Rosją po serii szybkich ataków i swapów z Rosją potem z Węgrami przejęła Liaoning. Wróg przerzucił swoje siły do ataku na Chiny wystarczyło przejąć jeden region po drodze nie było żadnych niespodzianek Filipiny próbowały jedynie przeszkodzić, ale dla Phoenix to żaden problem. Poprzez Inner Mongolie Serbia dotarła do Liaoning.

Brazylia i Argentyna vs RPA

Przejęcie terytorium RPA to było kwestia kilku dni. RPA zostało przejęte przez PTO na początku marca Argentyna ruszyła do ataku szybko zdobyła 3 regiony i zaatakowała z sukcesem Limpopo region HIGH DIAMONDS. Później Brazylia zaatakowała Northern Cape, też region HIGH DIAMONDS, następnie przystąpiono do całkowitej kasacji RPA, Australia próbowała jeszcze atakować wschodni region, ale tylko na chwile przejęła region. Na tydzień kraj znikł z mapy. Dzięki wsparciu EDEN Northern Cape zostało szybko odbite, a do końca wojny IV odzyskano wszystkie regiony prócz Limpopo.

Polska vs reszta świata.

W trakcie inwazji na Anglii powstał plan swapów Chorwacji przez terytorium Polski aż do Azji

Czechy zostały przejęte przez wrogą grupę, Polska nie mogła na to patrzeć, dlatego szybko zaatakowała Czechy zajmując cały teren. W tym czasie trwała też dyskusja o połączeniu Czech ze Słowacja, miało to uczynić kraj silniejszym.

Korzystając z okazji Polska dostała się do granicy ze Słowenią. Cel był prosty- kasacja.

Węgry cały czas przeszkadzały nam i niestety plan nie udał się co więcej aktywowaliśmy MPP Słowenii. Straciliśmy też regiony francuskie co uniemożliwiało swapy, jednak po pewnym czasie Polska znowu zaatakowała Słowenię. Sukces był bliski mogliśmy ich skasować jednak nie udało się przejąć wszystkiego przez co naraziliśmy się na kontr atak. W tym czasie próbowano dogadać się z USA o swapy do Azji przez ich terytorium.

Ambitny plan Cerbera mógł się powieść Chorwacja miała dużo aktywowanych mpp przeciw Węgrom, dzięki temu można by zdobyć HelloKitty. Plan cerbera zakładał też podbicie Rosji, którą EDEN chciał podzielić miedzy USA Polskę i Hiszpanie. Niestety Amerykanie nie byli zadowoleni i zbojkotowali tą akcje

Co więcej nie można było też liczyć na ich wsparcie w Europie, co spowodowało oziębienie stosunków głównie między Polską i USA.

Słowenia nie mogła nie wykorzystać takiej okazji i poprzez swapy z Włochami zaatakowała RA.

Wybuchły powstania na naszych terenach w pobliżu Hiszpanii.Na szczęście dysponowaliśmy tam wysokim murem i z pomocą przyszli nasi najbliżsi sojusznicy.Na pomoc ruszyli też Finowie atakując Rosję czym przypieczętowali kasację państwa z drugiej strony było to im na rękę chcieli pozbyć się rosyjskich mpp i wywołać Baby boom. Udało się obronić RA po długiej dogrywce. W momencie ataku w regionie było ponad 10000 ludzi.

Po nieudanej akcji swapów próbowano jednak jeszcze raz wyciągnąć Chorwacje z kotła bałkańskiego.

Jednak i tym razem nic nie wyszło USA kategorycznie odmówiło współpracy, a kolejna seria powstań tym razem w Niemczech pozbawiła nas regionów które mogły być użyte do tego celu.

W tym czasie Finlandia znikała właśnie z mapy po 2 tygodniach z pomocą Szwecji i Norwegii odzyskała kilka regionów, a potem bawiła się w swapy z Norwegią w celu wywołania Baby boom.

USA w Azji

Po podpisaniu pokoju z Juniorem USA ograniczyła swoje działania do Azji i RPA, jeśli pomagała sojusznikom w europie to tylko w niewielkim stopniu. Istniało realne zagrożenie ze strony Serbii i Indonezji która chciała odzyskać High Iron. Dlatego USA przeprowadziło swapy pomiędzy Tajlandią (Southern Thailand), a pod koniec marca z Filipinami (Mindanao). Ku zaskoczeniu wszystkich Indonezja skierowała swe wojsko w przeciwnym kierunku

Indonezja vs Australia

Phoenix bardzo dobrze opanował sztukę wojenną. I tu po raz kolejny to udowodnił.

Do kongresu weszła ustawa o pokoju z Australią, jednak przed końcem głosowania Indonezja zaatakowała High region Western Australia priorytetem EDEN było obrona tego cennego regionu. Polska zadała tam atak o sile +1374734 walczyło 7489 graczy Jednak to nie wystarczyło i EDEN poniósł sromotną porażkę

Podpisanie pokoju było już przesądzone, a Indonezja sprytnym ruchem uniemożliwiła kontratak kasując MPP Australii co pozwoliło utrzymać ten region do końca wojny.


V Wojna światowa


Po rządach Cerber-a i smaku jakiego narobił obywatelom wyznaczając Western Siberia jako jeden ze swój celów, (potwierdzając swój plan w tym artykule) nadeszły rządy adios_pl. W kraju można było wyczuć nutkę lub dwie zniecierpliwienia. Nowy prezydent miał trudne zadanie – po pierwsze spełnienie żądań ludu, (WOJNY!) po drugie – zrobienie tego z głową, by Polska nie straciła dwóch i tak już narażonych na stratę regionów High. Dziś mądrzejsi doświadczeniem wiemy, że jedno na pewno mu się udało. I jakbyśmy nie oceniali jego ruchów jako prezydenta, jednego nie mamy prawa mu odebrać – rozruszał eRepublik.

Hakuna Matata – czyli „Jak rozpętałem V wojnę światową”?

Dokładnie 21 kwietnia w Polskim kongresie szanowni panowie, wybrańcy narodu, przegłosowali ustawę o wypowiedzeniu wojny wydawałoby się niewiele znaczącemu krajowi – Meksykowi. I tą datę możemy uznać, za rozpoczęcie piątej wojny światowej. Już kilkanaście minut później posypały się ustawy w Meksykańskim kongresie – oczywiście wszystkie dot. MPP z państwami Phoenix-a. Jak się później okazało – nie zostały one dotąd nawet aktywowane. (oczywiście w wojnie PL-MEX) W całej „wojnie” polsko – meksykańskiej odbyła się jedna bitwa – typu drain… Skutki wojny ? Masa artykułów, masa analiz, w późniejszym czasie masa „flejmu” no i wojna światowa…

Tequila nie dla nas, ale zawsze mamy wódkę…

Mimo wielu MPP, które miały zostać podpisane,  Polska nadal zachowywała szanse na jeden atak bez ich aktywowania (zwyczajnie nie zakończyły się głosowania w kongresie). Gdy wydawało się, że wszystko pójdzie po naszej myśli wieczorem dostaliśmy typowego „bloka” od Brazylijczyków. Dokładnie o 21:06zaatakowali oni RPA, aktywując równocześnie oddzielną wojnę PL-BRA. 4 minuty później toczyła się już bitwa Canary Islands ostatecznie zwycięska dla nas, ale cóż nam po niej ? Czy można było uniknąć tego „bałaganu” ? Była możliwość SWAPów dopiero na ostatnią chwilę, by zmniejszyć ryzyko „bloku” ze strony mistrzów kopanej z Ameryki Południowej. Jednak wszyscy słyszeliśmy o pewnym hiszpańskim fryzjerze, który miał dość ważnego dla nas klienta… (Prezydenta eHiszpanii)

Потому что мы выбежали водки …

24h później byliśmy już w niezbyt ciekawym położeniu. Kilka minut po 21:00 nastąpił z dawna oczekiwany konflikt polsko – rosyjski. Spodziewaliśmy się jednak trochę innego starcia, mianowicie to my mieliśmy być agresorem. Sytuacja chwili spowodowała jednak, że to Rosjanie zaatakowali naszą krainę tysiąca pięciuset jezior –Mazury. Jak łatwo można było się domyśleć i jak też się stało była to bitwa typu „drain”. 12 h po rozpoczęciu bitwy o Mazury Rosjanie uderzyli w kolejną naszą prowincje, niezbyt słoneczne Pomorze. Cel swój osiągnęli, pierwsza bitwa odciągnęła wystarczająco wiele Polskiego damage (ponad 1 mln), w końcu „Rosjanie mnie biją !!!?!?!? Bić kacapa po… czapce”. Warto tu wspomnieć o powstaniu na Kanarach, w którym uciekło nam blisko 0,5 mln damage. No więc, straciliśmy rdzenny region. Rzecz nie do pomyślenia jeszcze miesiąc temu. Jak to możliwe? Zgubiła nas oczywiście pewność siebie, w końcu to my, najsilniejsi Polacy! MPP jakie mieliśmy podpisane bez urazy, ale nic nie znaczyły. Walczyliśmy praktycznie sami i zostawiliśmy na Pomorzu blisko 3 mln damage, a tymczasem na południu Europy….

Epic battle – czyli bye bye leśniczówko…

Swap, swap, swap, szybkie spaghetti i już Słoweńcy stoją u bram High Wood. To na co czekaliśmy, czego się spodziewaliśmy – starcie Rhone Alps. Polska twierdza z ogromnym murem początkowym ponad 1 mln. Najważniejszy nasz region, pełen drewna i leśnych elfów. Polska wspierana głównie przez Hiszpanie, Chorwacje przeciw Słowenii i jej 6 aktywnych MPP. Starcie iście epickie, piękne, ale przegrane niestety dla nas. Pełna mobilizacja, dogrywka, wielkie poruszenie na nie tylko polskim IRC-u, wydane blisko 30 000 golda na Wellness Box-y. To realia tej bitwy, a jednak zabrakło czegoś po naszej stronie. Wielu powie USA, jednak jankesi się wypięli na nas dużo wcześniej. Czego więc zabrakło ? Naprawdę nie wiem, może po prostu przeciwnik musiał wygrać? Mimo wielu „drainow” wspomnianych w dalszej części (praktycznie niewidoczny wkład Węgrów tą epicką bitwę) ponieśliśmy klęskę. Po tej porażce Polska straciła blisko 10 000 aktywnych obywateli. Wielu znalazło się w Słowenii. Jednak jak się później okazało – nie na długo. Trochę ponad 25h od utraty Rhone Alps przez nasz kraj Hiszpania zdecydowała się wziąć na siebie ogromny ciężar iodbić ten cenny region. Samo starcie z Słoweńcami to „jak zupę zjeść”, problemem był otworzenie wojny z tym krajem. Korzystając z aktywnej wojny z Brazylijczykami Hiszpanie zaatakowali rdzenny region – tym samym otwierając wojnę z Słowenią, a 24 h później odzyskując RA dla EDEN-u. Jednak pozostawili sobie na karku 16 aktywnych MPP Brazylii…

Kac narodowy – jesteśmy w d….omu.

To był niewątpliwie trudny poranek. 8:40 – trwa starcie Brandenburg and Berlin. Jednak czy to ma sens? Czy mamy jakieś szanse? Następne kilka minut – i pada odpowiedź. Przegraliśmy. Znów jesteśmy zamknięci w rdzennych, MGiF jeszcze głośniej krzyczy – „golda nie ma”, flejm w prasie, sektora Land w Polsce już nie ma, prezydentowi już golą grzywę. Prezydent bez medalu – Kernel_PL miał trudne zadanie, czy sprostał mu?. Jedno jest pewne, nasz bezpośredni i największy udział w tej wojnie zakończył się smutno.

Bałkański kocioł , czy ktoś jeszcze steruje tym okrętem ?

„Ogarnąć” te wszystkie wojny, bitwy na południu Europy to naprawdę sztuka. Niektórzy jak słynny BattalGazi uważali, że EDEN bije gdzie popadnie w myśl zasady „a nóź widelec coś ugramy”. Jak się później okazało miało to (chyba) sens, ale o spodziewanych, bądź też nie, efektach „bitki” na Bałkanach później. Kto rozpętał tą zawieruchę? Dokładnie 4 minuty po DayChangu – 24 kwietnia. Wszystko niejako zaczęło się od agresji Rumunii na Bułgarie, a konkretnie ataku naVidin. Rumuni zaatakowali rdzenne regiony Węgrów, a i Chorwaci nie mieli zamiaru czekać z rękami w kieszeni. Należałoby tu wtrącić zdanie o pierwszym ataku Chin na HelloKitty, jednak bitwa ta nie miała wielkiego rozgłosu. Wszystkie wyżej wymienione starcia miały na celu odciągnięcie damage Węgrów, ponieważ trwała wspominania wcześniej batalia o Rhone Alps. To możemy uznać za początek wojny na Bałkanach. Opisywanie wszystkich kolejnych starć, blokowania , przechodzenia inicjatywy z rąk jednego kraju do drugiego zajęłoby zapewne kilka stron A4.

Głównymi aktorami starć na południu Europy były Chorwacja i Rumunia po stronie EDEN-u oraz Węgry, Serbia, Bułgaria po stronie Phoenix-u. Kraje te wspierane przez swych sojuszników zaserwowały nam naprawdę masę pięknych i wyrównanych bitew. Poczynając od największej do tej pory bitwy w dziejach eRepublik Central Hungary . Od początku w defensywie byli Węgrzy, którzy w pewnym momencie posiadali zaledwie 2 rdzenne regiony. Inicjatywa należała głównie do Chorwatów i Rumunów. Duża w tym zasługa Chińczyków, którzy, raz po raz, blokowali Serbów (i Rosjan) na dalekim wschodzie. W pewnym momencie w obozie EDEN-u zapadła decyzja – kasacja Węgrów. Plan odważny, ale możliwy do zrealizowania wg strategów EDEN-u. Brakowało jednak jednego państwa w całej zabawie… I tu znów pojawia się nasz kraj. W wyniku Swapów i uprzejmości smrtana, Polska uzyskała dostęp do Węgierskich ziem. Wraz z atakiem na Western Transnadubia, wydanego przez prezydenta Kernel_PL, aktywowaliśmy 17 węgierskich MPP.

Koty, Alpy i diamenty – czyli symbole tej wojny

Rhone Alps – wielka bitwa, wielkie rozczarowanie i wielki koniec sektora Land w Polsce

Central Hungary  – czyli dwie potężne bitwy, w tym ta największa w historii eRepublik. Niestety w obu zabrakło EDEN-owi do szczęścia naprawdę niewiele

Western Australia – wszyscy doskonale pamiętamy okoliczność w jakich ten cenny region dostał się w ręce Indonezyjczyków. Na szczęście okupacja nie trwała długo, siły EDEN i USA odbiły ten region.

Heiljongang (HelloKitty) – największe wydarzenie tej wojny. Efekt starć na Bałkanach, które odciągnęły masę Węgierskiego damage. Najważniejszy region węgierski, od nie pamiętnych czasów. Twierdza Phoenix-u, symbol węgierskiej potęgi militarnej i ekonomicznej. Wreszcie został odebrany i zwrócony Chińczykom. Wielkie zwycięstwo EDEN-u i ogromna porażka Phoenix-u. Węgry walczyły praktycznie same przeciw zjednoczonym siłom naszego sojuszu.

Liaoning– Kolejne starcie, o kolejny region Phoenix-u bogaty złoża Iron-u. Niestety tym razem to Serbowie byli górą, pokazując przy tym swą rosnącą z dnia na dzień potęgę. W pełni zmobilizowani zdołali obronić tą najważniejszą dla nich prowincje.

Limpopo – i znów starcie o diamenty, tym razem te z kontynentu afrykańskiego. Wielki wkład w odebranie tego regionu Argentyńczykom mieli Amerykanie, którzy zadali blisko 1/3 wszystkich obrażeń po stronie EDEN-u.

suma sumarum – jesteśmy na plusie !

Wielu pewnie myśli: „Polska przegrała – EDEN przegrał”. Realia są inne, to prawda ponieśliśmy ogromne straty, ale jednak w wojnie sojuszy to EDEN zwycięzcą tej wojny. Strata przez Phoenix dwóch regionów High Diamond i legendarnego regionu HelloKitty z High Ironem bardzo mocno odbiła się na gospodarce Phoenix-u. Jednak nie jest tak pięknie jak byśmy chcieli. Masa MPP aktywnych po stronie takich potentatów jak Serbia, Węgry czy też Bułgaria i Brazylia gwarantują nam tylko jedno – to jeszcze nie koniec!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s