4.4 Rząd i ministerstwa

Każde ePaństwo posiada swoje władze. Mechanika gry udostępnia dwa jej podstawowe organy: kongres (władzę ustawodawczą) oraz prezydenta (władzę wykonawczą). Niektóre kraje, takie jak choćby eUSA czy eKanada, stworzyły dodatkowo całkowicie autonomiczną wobec mechaniki Erepa władzę sądowniczą. Polscy gracze nie widzieli jak dotąd potrzeby dodatkowego komplikowania gry na poziomie sądownictwa, zatem w ePolsce nie obowiązuje klasyczny trójpodział władzy. Na samym początku należy zaznaczyć, iż ePolska nie posiada spisanej w formie kontraktu na oficjalnym forum gry konstytucji, aczkolwiek były w przeszłości próby jej stworzenia. System polityczny ePolski określiłabym jako prezydencki – z pewnymi jednak zastrzeżeniami. Brak jest klasycznego systemu checks and balance – jedynymi w zasadzie hamulcami są możliwość odwołania prezydenta przez kongres oraz brak zgody kongresu na wypowiedzenie przez prezydenta wojny i zawarcie pokoju – ograniczenia tego systemu wynikają jednak z mechaniki gry. Nie istnieje pełna separacja władz, jako że członkowie rządu mogą być równocześnie członkami kongresu. Dyskusyjna jest również kwestia odpowiedzialności politycznej prezydenta, jako że w sprzyjających temu warunkach może on zostać odwołany przez kongres choćby za nieładnego nicka – ot, wada braku władzy sądowniczej w mechanice gry ePolska nie posiada konstytucji, dlatego też każdy rząd powoływany jest po prostu w składzie „potrzeb chwili”. Istnieją stałe stanowiska ministerialne, jednak, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nowy prezydent może powołać np. jednego vMON-a więcej czy mniej. W ramach niepisanego zwyczaju, w rządzie zazwyczaj zasiada przynajmniej jeden przedstawiciel największych partii politycznych. Nie zmienia to faktu, że dobór składu rządu jest w zasadzie wyłączną prerogatywą prezydenta – o ile, oczywiście, nie zostanie on za to odwołany ze stanowiska przez kongres


MON

Ministerstwo Obrony Narodowej to jedna z najważniejszych instytucji w każdym z krajów eRepublik. Ministerstwo to pracuje 24/7 przez cały rok niezależnie od składu osobowego. Z takim też modelem pracy MON mamy do czynienia w ePolsce.

Podstawowymi zadaniami MON w ePolsce są:

 • tworzenie planów dalszych ekspansji terytorialnych w porozumieniu z prezydentem,
 • planowanie dmg,
 • uaktualnianie rozkazów MON,
 • organizowanie zbiórek za pośrednictwem specjalnego kanału na IRCu,
 • wypłata dofinansowań dla poszczególnych grup bojowych,
 • koordynacja działań militarnych,

MON ściśle współpracuje z MGiF, MSZ oraz właściwymi ministrami w zaprzyjaźnionych krajach. Właśnie współpraca zagraniczna odgrywa tutaj niezwykle ważną rolę, gdyż pozwala na ustalenie długofalowej strategii. Kontakty z MGiF opierają się głównie na ustaleniu budżetu na funkcjonowanie ministerstwa i wysokości dofinansowania na poszczególne mini bitwy dla grup bojowych. Jak wiadomo nie każdą wojnę wygrywa się siłą, dlatego też ważna jest dobra współpraca z MSZ, które okazuje się niezastąpione w takich przypadkach.


MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak sama nazwa wskazuje jest to ministerstwo odpowiedzialne za kontakty międzynarodowe z innymi epaństwami znajdującymi się w świecie eRepublik. Jest to jedno z ważniejszych strategicznie ministerstw ze względu na charakter gry.

Podstawowymi zadaniami MSZ w ePolsce są:

 • kształtowanie polityki zagranicznej ePolski,
 • kontakty z naszymi sojusznikami,
 • nadzorowanie ambasadorów (obecnie nieaktualne),
 • ścisła współpraca z Prezydentem i realizowanie wymienionych przez niego celów dyplomatycznych.

MSZ współpracuje z odpowiadającymi mu ministerstwami oraz głowami państw innych krajów. Głównymi narzędziami działań MSZ są kanały irc w sieci Rizon i Quakenet. Obecnie polski MSZ rezyduje na kanale #mofa.pl na rizonie.


MGiF

Ministerstwo Gospodarki i Finansów, organizacja powołana w celu gromadzenia dóbr pieniężnych (waluty polskiej oraz złota). Sprawuje ono piecze nad NBP.

Podstawowymi zadaniami MGiF w ePolsce są:

 • pomnażanie majątku narodowego,
 • kontrolowanie rezerw finansowych państwa,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dla prezydenta i członków kongresu,
 • rozliczanie dofinansowań dla grup i tanków ,
 • ustalanie stawek podatkowych,
 • finansowanie MPP, kampanii wojennych itp.

MGiF współpracuje ze wszystkimi organami władzy w ePolsce. Podczas szerszych akcji militarnych współpraca wychodzi też poza nasze granice. Jest niezbędną instytucją bez której nikt nie wyobraża sobie istnienia państwa.


MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej, instytucja mająca na celu docieranie poprzez różne źródła do nowych graczy i nauczanie ich podstaw gry w eRepublik.

Podstawowymi zadaniami MEN w ePolsce jest:

 • tworzenie poradników,
 • współpracę z innymi organizacjami lub inicjatywami prywatnymi,
 • opieka nad Projektem Mentor,
 • rozwijanie zainteresowań graczy,
 • organizowanie projektów aktywizujących dla graczy,
 • wywoływanie, przygotowywanie lub koordynacja działań w przypadku BB.

Współpraca MEN ogranicza się do współpracy krajowej z innymi ministerstwami dotyczącej w znacznej mierze tworzenia poradników dla różnych aspektów gry we współpracy z innymi ministerstwami. Głównym narzędziem do informowania obywateli jest Gazetka MEN.


MI

Ministerstwo Imigracji jest instytucją kontrolującą nadawanie Polskich obywatelstw dla obcokrajowców. Minister jest wybierany spośród kongresmenów, a do jego obowiązków należą:

 • sporządzanie listy obcokrajowców z polskim obywatelstwem,
 • współpraca z prezesami czołowych partii w celu uniemożliwienia dostania się do kongresu obcokrajowców,
 • kontrola nadawanych obywatelstw.

MI współpracuje zarówno z MSZ jak i z innymi państwami sojuszu w celu kontroli obcokrajowców, którzy mieli by otrzymać obywatelstwo. Wymagana jest również dobra współpraca z Prezydentem oraz Kongresem.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s