4.2 Opis i Historia partii aktywnych


Nie ma aktywnych partii! Aktywny jest tylko nierząd, i to nie cały. Idź do nierządu i graj w erepa, pisz poradniki, zostań stażystą w MEN MON lub MSZ, nie całuj sygnetów, nie właź w tyłek prezesom partii tylko po to żeby dostać się do kongresu i dalej nic nie robić.
Zieloni już nawet nie istnieją, orientacja partyjna w erepie nie ma znaczenia bo w mechanice gry tak czy siak jesteśmy republiką i nie da się tego zmieniać. W erepie praktycznie nie da się dyskutować na tematy polityczne bo nie da się wprowadzać nowych podatków, zmniejszać biurokratyzacji. Wszystkie partie są takie same, żadna z nich nie ma żadnego programu politycznego i różnią się tylko i wyłącznie twarzami prezesów partii. Jak chcesz grać aktywnie to napisz lepiej do mnie ( Piolun ) i pomóż mi ogarniać MEN a nie tułaj się po partiach 😀

Narodowa Demokracja [ND]

 • DATA ZAŁOŻENIA: luty 2009
 • ORIENTACJA: skrajnie prawicowa
 • GAZETA: eNDecja
 • PARTYJNA GRUPA BOJOWA: GOND
 • FORUM PARTII: Forum ND
 • KANAŁ IRC: #endecja

OPIS PARTII:

Narodowa Demokracja jest partią o profilu autorytarnym i prawicowej orientacji. Liczebność ND wynosi obecnie 700 osób, przeciętny eNDek ma 23/24 lvl i ponad półroczne doświadczenie w grze. Od miesięcy członkowie partii pracują w Kongresie i Rządzie. Ponadto, kilku endeków było Prezydentami ePL. Jesteśmy partią otwartą na nowe twarze. Dzięki departamentom i grupie bojowej zachęcamy graczy do czynnego udziału w grze. W ramach partii dziala rowniez akademia ND oraz grupa bojowa dla młodych graczy mające na celu pomoc niedoświadczonym graczom. Stworzyliśmy również projekt MeNDor, który jest partyjną kopią Projektu Mentor, prowadzonego przez MEN.

PROGRAM ND W SKRÓCIE:

Gospodarka: Popieramy gospodarkę wolnorynkową. Państwo nie powinno ingerować w rynek. Jak najniższe podatki, ale wszystkie zmiany muszą zyskać aprobatę MGiF. Polityka Wewnętrzna:W obliczu kolejnych fali Baby Boomu, utrzymanie nowych graczy jest sprawą kluczową. Nie może to polegać na pisaniu kolejnych stert mini-poradników. Potrzebny jest jeden poradnik, kompleksowy, napisany odgórnie, obiektywnie, zawierający także informacje o wszystkich partiach i bojówkach, umieszczony w widocznym miejscu. Narodowa Demokracja popiera Projekt Mentor Polityka Zewnętrzna: Najważniejszym sojuszem dla ePolski jest ONE. To na podstawie sojuszniczych relacji z jego członkami powinniśmy budować wizerunek ePolski na świecie. Rośniemy w siłę, powinniśmy mieć możliwości rozwoju. Z całego serca będziemy wspierać politykę rozszerzenia ziem polskich. Bitwy to ogromna frajda w grze, choć należy dawkować to z rozwagą.

PEŁNY PROGRAM


Polska Partia Patriotyczna [PPP]

 • DATA ZAŁOŻENIA:  31 X 2008
 • ORIENTACJA: Libertariańska Centroprawica
 • GAZETA: PaPier Polityczny
 • PARTYJNA GRUPA BOJOWA: The Dragons
 • FORUM PARTII: Forum PPP
 • KANAŁ IRC: #PPP

OPIS PARTII:

Polska Partia Patriotyczna jest miejscem gdzie spotykają się gracze dla których dobro kraju ma olbrzymie znaczenie. Naszym nadrzędnym celem jest stymulowanie graczy do wzajemnej pomocy, dzięki sprawnej współpracy obywatele mogą się rozwijać i godnie reprezentować ekraj, a rozwój graczy owocuje rozwojem państwa.Nasza partia nie jest dla nas najważniejsza, ważniejsi dla nas są nasi koledzy z partii i możliwość wspólnego działania i spędzania czasu. Dbamy o to by nikt się nie nudził – na kanale IRC z chęcią dyskutujemy w rozmowach towarzyskich, a od czasu do czasu organizujemy różnego rodzaju akcje. Utworzyliśmy też specjalną grupę bojową, The Dragons. Jesteśmy zgraną grupą obywateli. Wspólnie działamy dla dobra kraju.

PROGRAM PPP W SKRÓCIE:

Szerokie działania Rządu z Prezydentem na czele: kierowanie gospodarką, sterowanie polityką monetarną, nadzór instytucji rządowych, koordynacja działań wojennych.W sprawie finansów PPP opowiada się za możliwie najniższymi obciążeniami podatkowymi. Przy ustalaniu polityki fiskalnej trzeba się kierować aktualnymi dochodami państwa oraz wydatkami. Podatki powinny wystarczać na bieżące funkcjonowanie państwa i gromadzenie stosownych rezerw budżetowych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju, nie zamierzamy oszczędzać na podpisywaniu sojuszy. Nie zapominajmy o wspieraniu małych państw, szczególnie tych, które z nami graniczą. Mniej wrogów przy granicy to stabilniejsza pozycja Polski.Po licznych zawirowaniach na arenie międzynarodowej ePolska odeszła ze struktur EDENu chcąc zbliżyć się z Węgrami i zaprowadzić tzw. New World Order, zakańczający okres skostniałych sojuszy i mający za zadanie wprowadzenie nowego ładu,  stworzyliśmy sojusz ONE. Pomimo, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której doszło do konfliktu z naszymi dawnymi sojusznikami, PPP uważa, że powinniśmy konsekwentnie dążyć do poszerzania obecnego sojuszu oraz postawienia sobie za cel ustabilizowania układanki międzynarodowej z jak największymi korzyściami dla naszego kraju.

PEŁNY PROGRAM


Polska Partia Cywilna [PPC]

 • DATA ZAŁOŻENIA: 18 grudnia 2011
 • ORIENTACJA: centroprawicowa/libertariańska
 • GAZETA: Informator Cywilny
 • PARTYJNA GRUPA BOJOWA: Może kiedyś, póki co siedzimy w PCA
 • FORUM PARTII: Forum PPC
 • KANAŁ IRC: #pcp

OPIS PARTII:

Polska Partia Cywilna jest najmłodszą spośród partii top3, więc wciąż jeszcze jest wiele rzeczy do zrobienia, jednak mamy kilka niewątpliwych zalet, przede wszystkim świeżość i entuzjazm w działaniu. Powstaliśmy „znikąd” jako oddolna inicjatywa mniej aktywnych graczy, mających dość traktowania ich jak uciążliwego balastu. U nas naprawdę nie trzeba, siedzieć godzinami na IRC by aktywnie uczestniczyć w życiu partii, ba nawet nie trzeba w ogóle umieć go obsługiwać, wystarczy mieć dobre chęci, oryginalne pomysły i umieć wysyłać PM w mechanice gry:) Struktury PPC dzielą się na pięć departamentów, wyborczy, prasowy, edukacyjny, ds. kontaktów zagranicznych i do zadań specjalnych. Każdy członek partii może pomagać w pracy dowolnego z nich, wystarczy tylko zgłosić się do szefa danego departamentu lub prezesa partii.

PROGRAM PPC W SKRÓCIE:
Naszym zdaniem polityka wewnętrzna powinna być oparta na współpracy największych partii w Polsce, a także Prywatnych Grup bojowych mających ambicje polityczne. Potępiamy nieuczciwe metody walki politycznej, takie jak pTO czy kupowanie głosów. Jednocześnie jesteśmy otwarci na konstruktywne pomysły, niezależnie od tego kto jest ich autorem.

W kwestii finansów, opowiadamy się za najniższymi możliwymi podatkami, które pozwalają utrzymać równowagę finansową państwa. Niski poziom podatków nie jest jednak dla nas świętością i dopuszczamy ich zwiększenie, jeśli będzie tego wymagać dobro kraju.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na sytuacje graczy mniej aktywnych (określanych potocznie jako „drugi garnitur”), którzy dzięki swojej liczebności także stanowią o sile naszego państwa, płacąc podatki i przyczyniając się do wielu zwycięstw bitwach. Traktowanie ich jako niepotrzebnego balastu i graczy niższej kategorii jest niedopuszczalne. Dla nas nie jest najważniejsze czy ktoś potrafi korzystać z IRC, czy nie, ale to czy ma ciekawe pomysły i chęć by pracować dla dobra naszej eOjczyzny.

Nasza partia prezentuje wartości patriotyczne i przede wszystkim kieruje się dobrem ePolski. Aktualnie wspieramy nasz sojusz i działania ONE mają nasze pełne poparcie. Podstawa to utrzymanie przyjacielskich stosunków z Serbią, Węgrami, Macedonią oraz Hiszpanią (i innymi). Nie stoi to jednak na przeszkodzie w utrzymywaniu dobrych kontaktów z innymi krajami, szczególnie niezależnymi, bo każdy sojusznik jest wartościowy nawet jeśli to tylko mały kraj. Ideę Slavic Union uważamy za niemożliwa do zrealizowania z powodu rozkładu surowców na mapie eŚwiata, oraz wieloletnich konfliktów np na linii Chorwacja-Serbia.


Partia Wolnych Ludzi [PWL]

OPIS PARTII:

Partia Wolnych Ludzi na fali odbudowy jest świetnym miejscem dla graczy chcących zrobić wielką karierę w polityce. Najważniejszy jest dla nas szybki rozwój, dlatego każdy aktywny, ambitny gracz ma szansę zajść naprawdę wysoko. Wspólnie odnowiliśmy Program Partii, odrodziliśmy gazetkę – prowadzimy poczytne Przeglądy Prasy. Do aktywności zachęca odświeżone Forum Partii, na którym są interesujące Rangi Aktywności. Każdy gracz, chcący dołożyć cegiełkę do naszej wspólnej, wielkiej budowli zwanej Partią Wolnych Ludzi zostanie serdecznie przyjęty do naszej społeczności. Zapraszamy!

PROGRAM PWL W SKRÓCIE:

Gospodarka: PWL popiera realizację idei wolności poprzez obniżkę podatków i ograniczanie wpływu państwa na gospodarkę – z zachowaniem umiaru. Każdą zmianę należy przedyskutować z Ministerstwem Gospodarki. Pieniądze muszą starczać na realizację wyznaczonych celów. Jednym z nich jest konieczność wspierania fundacji typu eCaritas w wypadku, gdyby dobrowolna działalność graczy nie wystarczała. Prezentujemy postawę promilitarystyczną: wsparcie grup bojowych dofinansowaniami. Jako światowe mocarstwo możemy i powinniśmy ingerować w sprawy innych państw: akcje PTO i wtrącanie się w przebieg wojen oraz wywierać wpływ na politykę całego EDENu. Wszystkie działania, należy wcześniej przekalkulować – nie widzimy sensu w walce dla idei, nadwyrężaniu finansów dla „chwały”, podejmowania ryzyka, by ładnie wyglądać na mapie.Dużą wagę przykładamy do poprawiania poziomu debaty publicznej. Uważamy, iż dzięki różnicy poglądów i ścieraniu się ich, państwo nie popada w marazm – wolność jest motorem postępu. Aby dyskusje do czegoś prowadziły, trzeba unikać kłótni i wzajemnego obrażania się. Będziemy dążyć do tego stanu poprzez krytykę osób, których wypowiedzi mają niski poziom, poparcie dla wykluczania tych, którzy są zdolni tylko do szkodliwej działalności oraz wspieranie powstawania nowych miejsc do rozmów i tych inicjatyw, które mają na celu zachęcenie graczy do aktywnego odwiedzania ich. Zobowiązujemy się do prezentowania wzorowej postawy.Za dobry pomysł uważamy również udostępnianie obywatelom wszelkich informacji, których ujawnienie nie stworzy zagrożenia dla państwa – trudno o konstruktywną debatę bez wiedzy o stanie rzeczy, tylko świadomi ludzie mogą być wolni. O to samo postulujemy w wypadku kongresu – tylko mając kompletne dane o pracy rządu będzie mógł on należycie pełnić swoją funkcję kontrolną, którą posiada z racji mechaniki gry.

PEŁNY PROGRAM


Polska Partia Libertańska [ PPL]

 • DATA ZAŁOŻENIA: czerwiec 2009
 • ORIENTACJA: skrajnie prawicowa/libertariańska
 • GAZETA: Głos Wolności
 • PARTYJNA GRUPA BOJOWA: Liberty Warriors
 • FORUM PARTII: Forum PPL
 • KANAŁ IRC: #ppl

OPIS PARTII:

Polska Partia Libertariańska zrzesza ludzi o poglądach libertariańskich, konserwatywno-liberalnych, wolnorynkowych, wyznawców austriackiej szkoły. PPL jest za ograniczeniem ingerencji państwa do minimum, niskimi podatkami, oddolnymi prywatnymi inicjatywami, natomiast zwalcza protekcjonizm, etatyzm, państwowy interwencjonizm, rozrost biurokracji rządu i wydawanie pieniędzy podatnika na cele socjalne.

PROGRAM PPL W SKRÓCIE:

 • – Niskie podatki, jednorodne we wszystkich branżach.
 • – Uszczuplenie rządu i redukcja ilości urzędników, likwidacja MSW,
 • – Wycofanie się państwa z polityki prospołecznej (rolą Państwa jest wyłącznie: prowadzenie wojen, dyplomacja oraz zbieranie pieniędzy z podatków wyłącznie na wojny ),
 • – Walka z polityką protekcjonizmu (PPL jest za jak najniższymi podatkami import),
 • – Minimalna pensja jak najmniejsza,
 • – Likwidacja absurdalnych przepisów i „ustaw” tworzonych przez Rząd lub Kongres, które kłócą się z regulaminem eRepublik,
 • – Popieranie prywatnych oddolnych inicjatyw oraz budowy tego, co my nazywamy: Społeczeństwem Obywatelskim

PEŁNY PROGRAM


Partia Imperialna [PI]

 • DATA ZAŁOŻENIA: czerwiec 2009
 • ORIENTACJA: centrum/autorytaryzm
 • GAZETA: Imperialist
 • PARTYJNA GRUPA BOJOWA: Armia Imperialna
 • FORUM PARTII: Forum PI
 • KANAŁ IRC: #pi

OPIS PARTII:

Jako partia kontynuujemy Imperialistyczne tradycje starożytnego Rzymu. Naszym głownym celem jest wspieranie i wprowadzanie nowych graczy w grę. Wspieramy ich rozwój poprzez naszą grupę bojową, która umożliwia młodym graczom szybki rozwój.

PROGRAM PI W SKRÓCIE:

 • Wzmacnianie pozycji ePolski poprzez:
 • – ukierunkowywanie rozwoju graczy na militarny aspekt eRepublik
 • – obniżanie podatków, mające na celu wbogacenie graczy, ale równocześnie utrzymanie ich na poziomie umożliwiającym dalsze operacje wojskowe
 • – tworzenie wspólnoty wśród graczy

PEŁNY PROGRAM


Pomarańczowa Alternatywa

OPIS PARTII:

Pomarańczowa Alternatywa to najmłodsza partia na polskiej scenie epolitycznej, lecz o znacznym i wciąż rosnącym poparciu w społeczeństwie. W przeciwieństwie do pozostałych, założyciele PA – Palahniuk i Kelemvor – postawili sobie za cel wspólną zabawę, czerpanie radości z gry i edukację młodych graczy, zamiast ciągłych potyczek słownych i walki o władzę.

W tym celu powstał i ciągle jest rozwijany poradnik, mający w prosty i przejrzysty sposób ukierunkować eRepowe dzieci na właściwe tory oraz pomóc im odnaleźć się w tym fikcyjnym świecie. Opis podstawowych czynności, rady, ciekawe i pożyteczne elementy okołoeRepowe ukazane w poradniku, zwiększają szanse na szybsze postępy w grze. Gracz nie musi tracić czasu na poszukiwanie informacji lub czasu(i golda w przypadku nauki na własnych błędach).

Całość poradnika można znaleźć pod tym adresem: http://pokazywarka.pl/poradnikpa/


Partia zielonych

 • DATA ZAŁOŻENIA: czerwiec 2011
 • ORIENTACJA: Lewica ze skrzydłem centrum/Anarchistyczna
 • GAZETA: Recykling
 • PARTYJNA GRUPA BOJOWA: Brak
 • FORUM PARTII: Brak
 • KANAŁ IRC: #zieloni

OPIS PARTII:

Partia stworzona przez ludzi, którym drogie są harmonia, spokój i zielony kolor w polskiej polityce, także w formie szeroko rozumianej eEkologii.

PROGRAM Partii Zielonych W SKRÓCIE:

Swoimi działaniami chcemy doprowadzić do tego, że ePolska scena polityczna będzie spokojna, kulturalna i pełna miłości. Chcemy, by każdy, razem z nami i wszystkimi wokół, był w stanie usiąść na łące i odpoczywać nie bacząc na kurs golda i działania Plutona.


Niezależna Polska [NP]

OPIS PARTII:

Jedna z najstarszych partii w Erepublik, poglądy najbliższe partii centrum, główny nacisk położony na pomoc młodym graczom przede wszystkim na ich edukowanie. Budowanie pozytywnych relacji z każdą partią. Walka z flejmem.

PROGRAM NP W SKRÓCIE:

 • 1. Pozyskiwanie nowych poprzez aktywność na irc, komiksie i w prasie Erepublik.
 • 2. Wejście do top5.
 • 3. Współpraca z każdą rozsądną partią.
 • 4. Walka z flejmem.
 • 5. Pomoc (edukacja) nowym graczom.
 • 6. Charakterystyczne stanowisko w rządzie: MEN i vMGIF
 • 7. Tworzenie nowych inicjatyw społecznych w celu urozmaicenia gry.

Partia Dobrych Ludzi

OPIS PARTII:
Partia Dobrych Ludzi została stworzona przez Dobro powraca aka barths. Jesteśmy partią, która buduje wzajemne relacje na współpracy wszystkich jej członków. Praca wielu aktywnych osób jest naszą motywacją, wzajemna współpraca i miła atmosfera, to coś, co cechuje naszą partię.

PROGRAM PDL W SKRÓCIE:
Cel jest jeden – zachwiać posadami obecnej epolityki. Robimy rewolucję i bawimy się w politykę, zamiast robić politykę, łamiąc sztucznie stworzone podziały espołeczne. Stawiając w jednym szeregu ludzi o różnych, często sprzecznych poglądach, dając szansę każdemu współtworzyć partię i jej wizerunek by przywrócić grze w erepublik jej funkcję rozrywkową. Chcemy się bawić, nie traktować poważnie całego świata epolityki, nie tworzyć bzdurnych „praw” i ograniczać wolności obywateli ponad ramy stworzone przez mechanikę gry.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s